Użytkowanie poliestrowych pasów transportowych

Zwiększa się świadomość prawidłowego zabezpieczania ładunków podczas transportu. Jednym z głównych narzędzi służących do zabezpieczania ładunków są poliestrowe pasy transportowe. W Polsce działa kilku producentów tego typu zamocowań.

Jak użytkować poliestrowe pasy transportowe?

poliestrowy pas transportowyPrawidłowe użytkowanie poliestrowych pasów transportowych ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo ładunków oraz osób uczestniczących przy transporcie. Wielu producentów na swoich stronach internetowych publikuje specjalistyczne artykuły dotyczące badań wytrzymałościowych oraz publikacje dotyczące prawidłowego użytkowania poliestrowych pasów transportowych. Bardzo często urządzane są też szkolenia z pokazami, jak użytkować dany produkt, w których uczestniczą głównie pracownicy oraz właściciele firm transportowych. Szczególny nacisk jest na to, aby w tego typu szkoleniach uczestniczyli pracownicy firm świadczących usługi transportu specjalistycznego. Prawidłowe użytkowanie poliestrowych pasów transportowych wpływa nie tylko na bezpieczeństwo transportu, ale także na żywotność pasów. Nieprawidłowo użytkowany pas może ulec uszkodzeniom mechanicznym lub uszkodzeniom przeciążeniowym. Uszkodzenia mechaniczne są wynikiem narażenia pasa na styczność z ostrymi narożnikami ładunków. Uniknąć tego typu uszkodzeń można stosując specjalistyczne rękawy ochronne lub narożniki. Uszkodzenia przeciążeniowe powstają na skutek działania zbyt dużej siły nacisku ładunku na poliestrowy pas transportowy. Duże znaczenie ma także sposób przechowywania poliestrowego pasa transportowego. Brudne pasy, przechowywane w nieodpowiednich, zawilgoconych miejscach są bardziej podatne na uszkodzenia. Brudne, nieprawidłowo eksploatowane poliestrowe pasy transportowe szybciej także się zużywają.

Podsumowując, można wyróżnić dwa rodzaje uszkodzeń poliestrowych pasów transportowych: mechaniczne oraz ze względu na przeciążenia. Prawidłowa eksploatacja oraz przechowywanie poliestrowych pasów transportowych, są to kluczowe czynniki długiej żywotności pasa. Ma to nie tylko wpływ na bezpieczeństwo transportu, ale także na zmniejszenie kosztów związanych z uszkodzeniem ładunku, awariami oraz stratami w transporcie.